Indlægsholdere

Tine Roed er direktør i Dansk Industri

DI er Danmarks største erhvervsorganisation. DI arbejder for Danmark som et åbent og velstående samfund i vækst og balance og som verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. DI arbejder for en ambitiøs energipolitik med fokus på grøn omstilling, forsyningssikkerhed og konkurrenceevne.

Niels Duedahl er administrerende direktør for SE

SE er en kundeejet energi- og telekoncern med over 300.000 andelshavere. Siden Niels Duedahls tiltrædelse i 2009 er koncernen vokset markant, blandt andet gennem fusionen med Nyfors i Nordjylland og opkøbet af TV- og internetudbyderen Stofa. SE er blandt Danmarks bedste, når det kommer til klima- og energieffektivisering og er med knap 300 landvindmøller den største landvindoperatør i Danmark. Niels Duedahl blev i 2013 kåret som årets danske leder, og er næstformand for Dansk Energis bestyrelse.

Claus Madsen er administrerende direktør for ABB Danmark

ABB er en global leder inden for elteknologi, elnet, motorer og automation til forsyning, industri, transport og infrastruktur. Virksomheden har 135.000 ansatte og aktiviteter i 100 lande. Claus Madsen har ansvar for virksomhedens betydelige udvikling, produktion og salg baseret i Danmark og har siden 2015 været formand for DI Energi.


Jens-Christian Stougaard er direktør i Pension Danmark

Pension Danmark er et pensionsselskab med ca. 700.000 medlemmer beskæftiget i 25.000 private og offentlige virksomheder. Gennem de seneste år har PensionDanmark fokuseret på at reducere formueandelen i almindelige obligationer, til fordel for flere investeringer i infrastruktur og kvalitetsejendomme. På den baggrund er Pension Danmark blevet en stor investor i vedvarende energianlæg, både i Danmark og udlandet.

Martin K. Madsen er fabrikschef for DuPont Nutrition Biosciences

Dupont Nutrition Biosciences producerer fødevareingredienser på sin store fabrik i Grindsted ved hjælp af en energiintensiv proces med et energiforbrug svarende til varmeforbruget i 10.000 husstande. Virksomheden har netop ombygget sit kraftværk fra kul til træflis og skal fremover levere en stor del af varmen til Grindsteds fjernvarmenet. Martin K. Madsen har ansvar for fabrikken, herunder energiforsyningen og omstillingen fra kul til biomasse.

Lars Christian Lilleholt er energi-, forsynings- og klimaminister

Lars Christian Lilleholt har erfaring som energiordfører for Venstre i en årrække, inden han i 2015 tiltrådte som minister. Blandt ministerens højt prioriterede arbejdsområder er Energikommissionen, som er nedsat i 2016 med det formål at forberede Danmarks energipolitik i en kommende energiforligsperiode, der rækker videre end 2020.


Ida Auken er energiordfører for Radikale Venstre

Ida Auken er Folketingsmedlem for Radikale Venstre, og har ordførerskabet for bl.a. energi, erhverv og klima. Hun er tidligere miljøminister. Hun er desuden engageret i en række initiativer til fremme af bæredygtig udvikling og cirkulær økonomi.

Lars Aagaard er administrerende direktør i Dansk Energi

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Dansk Energi ejes og ledes af medlemsvirksomhederne, primært elselskaber. Dansk Energi arbejder for at sikre energiselskaberne de bedste og frieste vilkår til at konkurrere og udvikle sig på, for at sikre udvikling, vækst og velfærd i Danmark.

Margrethe Vestager er Konkurrencekommissær i EU-Kommissionen

EU udgør en væsentlig overordnet ramme for dansk energipolitik. EU’s Energiunion definerer fælles europæiske mål for forsyningssikkerhed, integration af energimarkederne, udbygning af infrastruktur, energiforskning, vedvarende energi og energieffektivisering. Som konkurrencekommissær har Margrethe Vestager et særligt ansvar for at sikre velfungerende energimarkeder og rammer for energiinvesteringer i EU.


Sonja Indresbø er Vice President, Strategy & Innovation i Statoil New Energy Solutions

Statoil omsatte i 2015 for knap 60 mia. dollars og er dermed Nordens største virksomhed, målt på omsætning. Sonja Indrebø startede i Statoil i 1998 og har siden bestridt mange positioner. I dag har hun blandt andet ansvar for at navigere Statoil igennem data-revolutionen og at modne virksomheden til fremtidens energilandskab.

Karel Beckman er chefredaktør for Energy Post

Karel Beckman var medstifter og chefredaktør af det europæiske branchemedie European Energy Review, inden han i 2013 stiftede Energy Post, hvor han er ansvarshavende redaktør og medejer. Med 20 års erfaring inden for energi er han en markant og velkendt stemme i den europæiske energidebat.

Brian Mikkelsen er erhvervsminister

Energipolitik med fokus på stabil, billig og stadig grønnere forsyning er af stor betydning for dansk erhvervslivs internationale konkurrencekraft. Samtidig er Danmark hjemsted for en blomstrende energiindustri, der bidrager markant til samfundets innovation, beskæftigelse, eksport og værdiskabelse. Som erhvervsminister har Brian Mikkelsen ansvar for at sikre dansk erhvervslivs konkurrenceevne og kan samtidig skabe rammer, der giver et godt afsæt for de særlige muligheder, som findes i energibranchen.


Ida Ebbensgaard er journalist

Ida Ebbensgaard arbejder på DR’s udlandsredaktion. Hun har tidligere været pressechef i Klima- og Energiministeriet og er en rutineret ordstyrer blandt andet på dette felt.