Program

09.30
Registrering
10.00
Velkomst
Direktør Tine Roed, Dansk Industri
10.10
ENERGIPOLITIKKENS GYLDNE BALANCE
Fremtidens energipolitik med erhverv, forsyningssikkerhed og pris i balance mellem kunder, investorer og energiselskaber
Energiselskabers rolle i det fremtidige energimarked
Hvilke krav har et energiselskab til den fremtidige energipolitik?
Adm. direktør Niels Duedahl, SE
Plads til udvikling i en moderne energiindustri
Hvordan kan fremtidens energipolitik fremme udvikling, demonstration og eksport af moderne, danske energiløsninger?
Adm. direktør Claus Madsen, ABB Danmark
Privat finansierings rolle i fremtidens energiforsyning
Hvad kræves af fremtidens energipolitik for at tiltrække private institutionelle investorer til energisektoren?
Direktør Jens-Christian Stougaard, Pension Danmark
Konkurrenceevne og grøn omstilling
Hvordan understøtter energipolitikken industriens konkurrenceevne og skaber plads til grøn omstilling?
Fabrikschef Martin Kirstein Madsen, DuPont Nutrition Biosciences
11.20
Pause
11.40
EN NY DANSK ENERGIAFTALE
Hvad er regeringens planer og prioriteter for en ny energiaftale?
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt
12.00
DEBAT: Hvad skal en ny energiaftale levere?
Energiordfører Ida Auken, Radikale Venstre
Adm. direktør Lars Aagaard, Dansk Energi
Direktør Tine Roed, Dansk Industri
12.30
Frokost
13.30
DANSK ENERGIPOLITIKS MULIGHEDER SET UDEFRA
Danmark er en del af en større sammenhæng. En ny dansk energiaftale skal have politiske og investeringsmæssige forhold i Norden, Europa og verden for øje, når energipolitikken udformes.
Et fælles europæisk marked for handel og investeringer i energi
Hvordan ser EU’s markedsmæssige rammer for energien ud i fremtiden?
Konkurrencekommissær Margrethe Vestager, EU-kommissionen
From Oil to Offshore Wind
What is the role of energy policy seen from an international investment perspective?
Vice President Strategy & Innovation Sonja Indresbø, Statoil New Energy Solutions
International Energy Trends and Denmark’s Strategic Fit
Editor-in-Chief Karel Beckman, Energy Post
15.00
Kaffepause
15.30
ENERGIPOLITIK SOM VÆKSTPOLITIK
Hvordan skabes samspil mellem erhvervspolitik og energipolitik til gavn for energibranchen, for industrien og for Danmark?
Erhvervsminister Brian Mikkelsen
16.00
Afrunding
Adm. direktør Lars Aagaard, Dansk Energi
16.15
Drinks og dialog
17.00
Tak for i dag

Ordstyrer for dagen
Journalist og udlandsredaktør Ida Ebbensgaard, DR